Народна библиотека и музејска збирка Зворник, Светог Саве 9, 75400 Зворник. 056/210-260, 056/211-234

Oдјељења


Позајмно одјељење


Приступ књигама је слободан, а књижни фонд садржи наслове класичне и популарне литературе, као и књиге из свих области људског знања.
Услуге пружа свим корисницима, без обзира на њихову старост, пол, друштвени статус, нацију, вјеру, расу или било која друга обиљежја.
Текућу модернизацију одjељења, уз аутоматизовану позајмицу, прати креативност и сусретљивост запослених, чија препорука и повjерење омогућује бржу доступност библиотечке грађе и информација знатижељнијим и редовнијим корисницима.
Чланска карта важи од дана уписа у НБЗ, а радно вријеме одјељења је од 07 часова до 19 часова.Читаоница


Пријатан амбијент и мир прозрачне просторије чине је угодним мјестом за учење међу студентима и ђацима. Корисницима су на располагању читаоничка мјеста за индивидуални рад, док је у истој просторији смјештен и фонд рефералних издања: рјечници, енциклопедије, лексикони, приручници . Овом услугом Библиотека нуди помоћ при бржем и ефикаснијем истраживању одређене теме, изради семинарских, матурских, дипломских и стручних радова. Књиге које се налазе у читаоници могу се користити само у тој просторији.
Неријетко је управо читаоница мјесто одржавања програма из културе, умјетности и науке, стручних семинара и радионица из различитих области, књижевних вечери и сличних догађаја. За ту сврху се број мјеста може повећати.
Организовањем низа програма из поменутих домена читаоница је постала један од културних кутака града Зворник.


Матична служба


Матична служба обавља: матичне послове утврђене Законом о библиотечко-информационој дјелатности (Службени гласник Републике Српске број 44/16) , Прaвилником o oбaвљaњу нaдзoрa нaд стручним рaдoм библиoтeкa (”Службени гласник Републике Српске”, број 06/17) и подзаконским актима. У складу са Рјешењем Министра просвјете и културе Републике Српске (Рјешење о утврђивању библиотека које обављају матичну функцију и мрежа матичних библиотека у Републици Српској, Рјешење број: 07.06/620-47/16), матична служба НБЗ своју матичну дјелатност обавља над јавним, факултетским и школским библиотекама регије Подриње и Бирач.

На матичном подручју, у својству развојне и надзорне функције, обавља послове централног каталога, послове програма, извјештаја и анализе рада библиотека и кадра на подручју матичности у односу на стандарде; послове културно-образовне дјелатности (стручни скупови, трибине, предавања, изложбе, и сл.), рефералне послове; друге послове и радне задатке према налогу директора.

Послови матичне службе у складу са Законом о библиотечко-информационој дјелатности и Прaвилником o oбaвљaњу нaдзoрa нaд стручним рaдoм библиoтeкa су: унапређење и развој библиотечко-информационе дјелатности на основу прикупљених и обрађених података по принципу научне методологије; израда плана развоја компјутеризације; израда плана и програма едукације кадрова; надзор и инструкторски рад; стручни надзор и инструкторски рад за факултетску, школске и народне библиотеке за регију Подриње и Бирач; вођење евиденције о библиотекама; поступак уписа у Матични регистар библиотеке.

У оквиру матичних послова у Матични регистар су уписане: Народна библиотека и музејска збирка Зворник и 5 народних/јавних библиотека са подручја матичности: Народна библиотека Шековићи, Народна библиотека Власеница, Народна библиотека Милићи, Народна библиотека Братунац и Народна библиотека Сребреница


Пружање стручне помоћи библиотекама на матичном подручју врши се редовно а у складу са исказаним потребама сваке библиотеке појединачно, како јавних/народних тако и школских библиотека.


Завичајно одјељење


Формирање Завичајне збирке у Народној библиотеци Зворник, која представља дио националног фонда, регулисано је Законом о библиотечкој дјелатности Републике Српске. Под завичајним фондом подразумијева се грађа која се својим садржајем односи на одређену географску, политичку, културну, историјску и економску средину. Да би грађа била комплетна, неопходна је сарадња са другим институцијама (музеји и архиви) које могу помоћи у прикупљању овог драгоцјеног материјала. Завичајни фонд представљају двије основне групе библиотечког материјала: • грађа која је по свом садржају завичајног карактера, • локална продукција или грађа која је по мјесту издавања или штампања у вези са завичајем., • дјела која се својим садржајем односе на завичај или говорe о личностима које му припадају, објављена било гдје у свијету, • дјела која су издата или штампана на територији завичаја. Збирка је физички издвојена од осталог фонда, заштићена и може се користити у читаоничким просторијама Библиотеке.


Периодика


Фонд периодичних публикација којим располаже Библиотека садржи значајан број наслова. Обухвата наслове обавезног примјерка (новине, часописи и годишњаци из свих научних области) као и одабране наслове са јужнословенског простора (нарочито из области језика, књижевности и друштвених наука) које Библиотека редовно набавља. Фонд периодике је посебно издвојен. Потпуни увид у фондове серијских публикација дају азбучни каталог наслова. Упуства за претраживање каталога и помоћ при проналажењу грађе пружи ће Вам библиотекари. Периодичне публикације можете користити у просторима библиотеке.


Специјално одјељење - одјељења за слијепа и слабовида лица


Главна сврха Одјељења за слијепа и слабовида лица НБЗ је омогућити слијепим и слабовидим лицима широм Републике Српске и окружења да несметано уживају приступ културним материјалима у приступачним форматима.
Корисницима Одјељења на располагању је 20 књига штампаних брајевим писмом и 1500 звучних књига.
Такође у просторијама Библиотеке врши се обука слијепих и слабовидих лица из многих области корисних за њихову већу интеграцију у друштво, као што су учење брајевог писма, информатичка обука и сл. Библиотека је и мјесто гдје се одржавају и различите манифестације културно-забавног карактера. Кроз сарадњу и заједничке активности са библиотекама и удружењима слијепих из окружења трудимо се да квалитет наших услуга подигнемо на виши ниво.
Одјељење за слијепа и слабовида лица НБЗ оријентисано је на реализацију слиједећих конкретних активности: штампање и снимање књига из подручја стручне литературе и лијепе књижевности набавка библиотечке грађе у форматима доступним слијепим и слабовидим лицима (брајево писмо, звучна и дигитална техника, увећани слог и обична штампа) стручна обрада, чување, заштита и поправка библиотечке грађе, израда билтена и каталога, вођење документације о грађи и корисницима, сарадња са другим библиотекама и сродним установама, организовање читаонице, организовање културних манифестација и других облика развијања интереса за библиотечку грађу и библиотечку дјелатност,
Нашим корисницима на располагању су слиједеће услуге: редовна позајмица књига у свим техникама корисницима подстицање и помоћ корисницима при избору и коришћењу библиотечке грађе, информативних помагала и извора приступ Аудио-Брај интернет-клуб читаоници и непосредно кориштење њених садржаја