Народна библиотека и музејска збирка Зворник, Светог Саве 9, 75400 Зворник. 056/210-260, 056/211-234

Музејска збирка


Музејска збирка


Музејска збирка је смјештена у архитектонски вриједном објекту, у згради која датира из 1910. године и некада је имала функцију официрског дома, а након тога била је мјесто окупљања младих и мјесто одржавања културних дешавања.
Музејска збирка Зворник обавља делатност сакупљања, заштите, чувања, проучавања и презентације предмета из богате културно-историјске баштине наше регије. Она је стуб и вриједан траг идентитета једног народа нудећи данашњим генерацијама ближу слику развоја и рада људи на овим подручјима. Музејска збирка Зворник у својој сталној изложбеној поставци има преко 2 000 експоната. У археолошком дијелу могу се видјети експонати из праисторије неолита, халштата, средњег вијека... , а који су показатељи живота на овом подручју, док су у етнолошком одјељењу изложени предмети који показују начин живота на овим подручјима. Посебан сегмент музејске збирке је посвећен занатима који су се обављали на овим подручјима (ужарски, опанчарски, ткачки...).
У сталној музејској поставци презентовани су дијелови некадашње куће и посуђа, градска и народне ношње из прве половине 20. вијека, оружје из 12. вијека, османског периода, периода халштата... као и накит кроз вијекова. У оквиру музејске збирке посјетиоци могу да виде и збирку минерала и руда са нашег подручја али и са простора Југославије, као и фосилне остатке. Испред зграде НБМЗЗ налази се мањи лапидаријум са стећцима који су пронађени на простору града Зворника.