Народна библиотека и музејска збирка Зворник, Светог Саве 9, 75400 Зворник. 056/210-260, 056/211-234

ЦјеновникПраво на кориштење грађе и услуга Библиотеке стиче се учлањењем. Да бисте постали члан Библиотеке довољно је да са личном картом (за млађе од 18 година лична карта родитеља, односно старатеља) дођете у библиотеку, гдје ће библиотекар извршити учлањење. При учлањењу кориснику се издаје чланска карта са именом и презименом члана. Чланска карта важи годину дана од дана учлањења.
Годишња цијена чланарине износи 15КМ .
Уписом и добијањем чланске карте сваки корисник стиче право на коришћење свих фондова и услуга Народне библиотеке и музејске збирке Зворник.