Народна библиотека и музејска збирка Зворник, Светог Саве 9, 75400 Зворник. 056/210-260, 056/211-234

Како се учланити, пронаћи информације о грађи, посудити књиге...Како се учланити?

Право на кориштење грађе и услуга Библиотеке стиче се учлањењем. Да бисте постали члан Библиотеке довољно је да дођете у Народну библиотеку и музејску збирку Зворник, гдје ће библиотекар извршити учлањење. При учлањењу кориснику се издаје чланска карта која гласи на име и презиме учлањеног лица.


Како пронаћи информације о грађи?

Да бисте добили грађу на кориштење потребно је сазнати да ли се одређени наслов налази у фонду Библиотеке. То ћете сазнати путем кликом на адресу COBISS а упутство за коришћење и инсталацију апликације MCobiss је доступно на линку.
Како посудити књигу изван Библиотеке?

Грађа се посуђује и враћа на пулту.

Грађа се посуђује на 15 (једна књига), односно 30 дана (двије књиге), уз давање на увид чланске карте.

Одједном је могуће посудити највише двије књиге.

Рок за посуђивање грађе могуће је једном продужити на број телефона: 056/210-260.

Није могуће посудити референтну грађу (приручници, енциклопедије, лексикони и сл.) и књиге које садрже вриједне ликовне прилоге, географске карте, цртеже и сл.

Из магацина Библиотеке, односно Фонда униката и других затворених збирки, грађа се не посуђује изван Библиотеке.

На кориштење ван Библиотеке није могуће посудити серијске публикације.